||| เว็บใหม่ --> คลิกที่นี่||| วันเสาร์ที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ'
เมนูหลัก
กลับเมนูหลัก
บันทึกข้อมูลรายโรงเรียน
รายงานผล
ออกจากระบบ
ข้อมูลโรงเรียนที่เปิดสอนลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
++++++ คำแนะนำในการกรอกข้อมูล ++++++
1. โปรแกรมอนุญาตให้กรอกข้อมูลย้อนหลังสำหรับปี 2560 ได้
2. กรุณาเลือกสังกัดของท่าน ก่อนกรอกข้อมูลอื่น
3. กรุณาเตรียมรหัสโรงเรียนก่อนทำการบันทึกข้อมูล
4. กรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูลให้ทำการกรอกรหัสโรงเรียนของท่าน แล้วดำเนินการตามปกติ โปรแกรมจะทำการตรวจสอบรหัสโรงเรียน หากมีอยู่ในฐานข้อมูล โปรแกรมจะดึงข้อมูลเดิมออกมาแสดง ซึ่งท่านสามารถแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้ทันที
5. หลังจากทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่เมนู "รายงานผล" เพื่อเช็คดูว่าปรากฏข้อมูลของท่านหรือไม่ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยในการกรอกข้อมูล กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ : ศิริพร 081-8948515 ค่ะ