||| เว็บใหม่ --> คลิกที่นี่||| วันเสาร์ที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ'

ข้อมูลพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

บันทึกข้อมูล พสน.

สืบค้นข้อมูล/แสดงผล

กลับหน้าแรก

ออกแบบและพัฒนาระบบโดย นางศิริพร ธรรมชาติ กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีข้อสงสัยในการกรอกข้อมูล ติดต่อคุณนงค์นภัส 098-7350995