ระบบสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561
สารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 075-356552
||| เว็บใหม่ --> คลิกที่นี่||| วันเสาร์ที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ'

กลับหน้าหลัก
ท่านมีความพึงพอใจสารสนเทศของเราเพียงใด

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด
ข้อเสนอแนะ/คำแนะนำ
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา : จำนวนนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปี 2561
จำแนกตามสังกัด
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
ที่สังกัดก่อนประถมฯ
เตรียมอ.1อ.2อ.3รวม
ชายหญิงรวมห้องชายหญิงรวมห้องชายหญิงรวมห้องชายหญิงรวมห้องชายหญิงรวมห้อง
1กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น--------------------
2กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน----1241622215373242549358441028
3สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์--------------------
4สถาบันพระบรมราชชนก--------------------
5สถาบันพลศึกษา--------------------
6สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1----365309674746536251,2781107857571,5421141,8031,6913,494298
7สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2----449427876911,4301,4022,8321991,8081,6573,4652113,6873,4867,173501
8สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3----4354018361081,1541,1382,2922181,4671,3542,8212373,0562,8935,949563
9สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4----198180378396166351,2511191,0749362,0101381,8881,7513,639296
10สพม.เขต 12--------------------
11สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา--------------------
12สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา--------------------
13สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน475310063,2193,1416,3602523,4013,2646,6652523,6223,4037,02524910,2899,86120,150759
14สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ--------------------
15สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ สพฐ.--------------------
รวมทั้งสิ้น--------------------