ระบบสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561
สารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 075-356552
||| เว็บใหม่ --> คลิกที่นี่||| วันเสาร์ที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ'

กลับหน้าหลัก
ท่านมีความพึงพอใจสารสนเทศของเราเพียงใด

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด
ข้อเสนอแนะ/คำแนะนำ
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา : จำนวนนักเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปี 2561
จำแนกตามสังกัด
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
ที่สังกัดก่อนประถมฯประถมฯมัธยมฯ ต้นมัธยมฯ ปลายปวช.ปวส.อุดมศึกษารวมทั้งสิ้น
เตรียมอ.1อ.2อ.3รวมป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมม.1ม.2ม.3รวมม.4ม.5ม.6รวมปวช.1ปวช.2ปวช.3รวมปวส1ปวส.2รวมป.ตรีป.โทป.เอกรวม
1กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น--------------------------------
2กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน-1637491025447374742381608-------------------710
3สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์------------957665236755473202-------126--126564
4สถาบันพระบรมราชชนก--------------------------------
5สถาบันพลศึกษา--------------------------------
6สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1-6741,2781,5423,4942,4822,3112,3392,4132,4872,48814,5206044594361,499---------------19,513
7สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2-8762,8323,4657,1734,3624,1424,2044,0824,1953,86924,8541,3701,2091,1323,711---------------35,738
8สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3-8362,2922,8215,9493,4473,1993,3663,4243,5183,50020,4546806745671,921---------------28,324
9สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4-3781,2512,0103,6393,1832,8712,9743,0133,2683,04118,3507446366232,003---------------23,992
10สพม.เขต 12------------10,16310,2259,45729,8456,8206,5556,37419,749-----------49,594
11สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา--------------------------------
12สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา--------------------------------
13สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน1006,3606,6657,02520,1504,3283,8573,9413,7833,6953,56423,1683,9153,4883,36410,7671,5161,3321,3104,158-----------58,243
14สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ--------------------------------
15สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ สพฐ.--------------------------------
รวมทั้งสิ้น1009,14014,35516,91240,50717,85616,42716,86116,76217,20516,843101,95417,57116,76715,64449,9828,4117,9417,75724,109----------126216,678