สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 075-356552 โทรสาร 075-342308
วันอังคารที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2
</a>
</a>
</a>
++ เมนูหลัก ++
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  เป้าประสงค์
  ทำเนียบผู้บริหาร
  โครงสร้างองค์กร
++ หน่วยงานภายใน ++
  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มบุคลากร
  กลุ่มนโยบายและแผน
  กลุ่มพัฒนาการศึกษา
  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
  กลุ่มลูกเสือฯ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
++ ดาวน์โหลด ++
 

 

  เกียรติบัตร รร.คุณธรรม
แบบฟอร์มต่างๆ

  - การขอเบิกค่าเช่าบ้าน
  - ถ่ายเอกสาร
  - ขอใช้รถยนต์ส่วนตัว
  - ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
  - ขอเปลี่ยนเวรยามฯ
  - ขออนุมัติไปราชการ
  - เบิก คชจ. ไปราชการ
  - เบิกค่าการศึกษาบุตร
  - เบิกค่ารักษาพยาบาล

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
พิมพ์ตัวเลขที่ปรากฏ
ความเคลื่อนไหวจาก Facebook Fanpage
หนังสือราชการจาก ศธจ.นศ.
การประชุม กศจ.นครศรีธรรมราช
ภารกิจจากสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แวดวงการศึกษา


นายเจียร ทองนุ่น
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชนายไกรสิทธิ์ เลิศไกร
รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

++ รวมลิงค์ ++
++ เอกสารดาวน์โหลด ++
30 คำถาม
โดย ดร.อรรถพล ตรึกตรอง
PPT ประชุมทบทวนแผนฯ
โดย ดร.อรรถพล ตรึกตรอง